ก๊าซพิเศษ : Special Gases


นอกจากกลุ่มธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว LIG ยังมีก๊าซพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้
งานสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์และขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

Scientific ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยอีก 3 กลุ่มดังนี้
1. แก็สความบริสุทธิ์สูง (High Purity Gases)
คือกลุ่มแก็สที่มีความบริสุทธิ์สูงตั้งแต่ 99.99% ขึ้นไป และมีการควบคุมปริมาณของสิ่งเจือปน เช่น ความชื้น
ไฮโดรคาร์บอน ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์  คาร์บอนมอนอกไซด์
2. แก็สผสม (Mixture Gases)
คือ แก็สผสมตั้งแต่สองชนิดเป็นต้นไปบรรจุอยู่ในท่อเดียวกัน  โดยจะทราบถึงองค์ประกอบและความเข้มข้น
ขององค์ประกอบนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

- แก็สผสมไฮโดรคาร์บอน - แก็สสำหรับ Environment - แก็สสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ - แก็สผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3. อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแก็ส
- Regulator - Flow Meter - Other Accessories - Laboratory/Instrument Piping System
 
 


  สารสำหรับทำความเย็น : Refrigerant
LIG มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้บริโภคที่ใช้สารทำความเย็น ด้วยนโยบาย คุณภาพ Q3
  • Quality Product จากการผลิตที่ได้คุณภาพระดับโลกจากผู้ผลิตชั้นนำที่มีระบบ
    รับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้
  • Quality Supply จากบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่
    หลากหลาย
  • Quality Support จากทีมวิศวกร และช่างเทคนิคเฉพาะทาง ที่คอยให้คำปรึกษาและให้บริการในด้านการใช้งาน

ก๊าซและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ก๊าซทางการแพทย์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาพยาบาลและ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเหตุนี้ คุณภาพของก๊าซมาตรฐานที่ดีของอุปกรณ์ ความพร้อมของ
การให้บริการตลอดจนถึงระบบช่วยเหลือฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ LIG ให้ความ
สำคัญเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจก๊าซทางการแพทย์ของบริษัท LIG จะให้บริการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ก๊าซทางการแพทย์ (Medical Gases)
       - ออกซิเจนทางการแพทย์
        (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 540-2545)
       - ไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์
        (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 30-2542)
2. บริการเครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยใช้ที่บ้าน (Homecare Service)
       - เครื่องผลิตออกชิเจนของThai Industrial Gases PCLได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำงานโดยการแยกออกชิเจนออกจากอากาศปกติ
แล้วผ่านระบบกรองอากาศและแบคทีเรียรวม 3 ชั้นทำให้ได้ออกชิเจนบริสุทธิ์มากกว่า
90% เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการออกชิเจนอย่างต่อเนื่องหรือผู้ที่มีอาการหอบเหนื่อย
จากการทำกิจวัตรประจำวันเครื่องจะทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า 220Volts และมี
ล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3. วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Engineering)
       - LIG ให้บริการวิศวกรรมทางการแพทย์โดยครอบคลุมถึงระบบก๊าซทางการแพทย์
ทุกชนิดในโรงพยาบาลโดย LIG ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ รวมทั้งทำการติดตั้งระบบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ระบบไปป์ไลน์,ระบบออกชิเจนสำรองอัตโนมัติ, ระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติ  

   
<< Previous